آنتی اسکالانت

آنتی اسکالانت

آنتی اسکالانت که معمولا ماده ضد رسوب نیز نامیده می شود در دستگاه های تصفیه آب مورد استفاده قرار می گیرد.

فرآیند نشستن نمک های کم محلول روی غشا را ترسیب می نامند.

سیستم ممبران های مورد استفاده در دستگاه های تصفیه آب که از نوع غشایی می باشند بر اثر وجود املاح و نمک های محلول در آب همچون سولفات کلسیم ، سولفات باریم ، کربنات کلسیم ، سیلیکا و … دچار گرفتگی و در نتجه کاهش بازدهی دستگاه تصفیه می شود که این پدیده را لایه گذاری شیمیایی  (Scailing) می نامند..

تکرار لایه گذاری شیمیایی باعث کاهش طول عمر ممبران می گردد وبه همین دلیل وجود سیستم پیش تصفیه ضروری می  باشد.

از دلایل لایه گذاری شیمیایی موارد زیر را می توان نام برد:

  • افزایش PH آب ورودی به دستگاه
  • افزایش میزان مواد محلول در آب
  • افزایش دمای آب ورودی
  • افزایش سطح مورد نیاز ترسیب

نحوه کاهش فرآیند ترسیب:

آنتی اسکالانت با جلوگیری از رشد کریستال نمک باعث کاهش سزعت فرآیند ته نشینی می شود و پس از جذب شدن در سطح کریستال نمک مانع جذب بیشتر نمک می گردد و سرعت گسترش آن کاهش می یابد و بدین صورت مانع ایجاد فرآیند ترسیب می گردد.

آنتی اسکالانت  تنها  در کاهش سرعت فرآیند رسوب و تراکم ذرات در رسوب گذاری را بطور کامل متوقف نمی کنند و تنها این فرآیند را تا خروج محلول غلیظ انجام می دهند و مانع رسوب گذاری می شوند.

طریقه مصرف آنتی اسکالانت :

میزان درصد بازدارنده رسوب جهت تزریق به عواملی از قبیل دما،PHآب،آنالیز آب،نوع و نحوه چیدمان ممبران،منبع آب،دبی آب بستگی دارد.

میزان معمول آنتی اسکالانت جهت تزریق در حد 3 الی 6 پی پی ام می باشد.

میزان آنتی اسکالانت مورد نیاز یک روز را طبق دستورالعمل باید رقیق نمود و توسط دوزینگ پمپ تزریق کرد.

تجهیز تصفیه ارائه دهنده انواع آنتی اسکالانت جهت مصارف تصفیه آب می باشد.

تجهـیز تصفـیه را به اشتـراک بگذارید