رزین یونی

رزین یونی - کاتیونی-رزین آنیونی-مواد شیمیایی

استفاده از رزین یونی در صتعت تصفیه آب بسیار پرکاربرد می باشد و از سالیان دور مورد استفاده می باشد.

بیشترین استفاده از رزین در تصفیه آب جهت تعویض یونی  و حذف آلاینده ها و نهایتا کاهش سختی آب می باشد.

وجود مواد شیمیایی از قبیل آرسنیک،اورانیوم،نیترات،پرکلرات و … در آب در تمام دنیا باعث بوجود آمدن مشکل شده است.

جهت حذف این عناصر آلاینده با توجه به نوع آنها از رزین تعویض یونی مناسب استفاده می شود.

فرایند تبادل یونی به صورت برگشت پذیر و جایجایی یونی بین یک ماده جامد و یک مایع انجام می پذیرد.

برای درک بهتر کاربرد رزین در صنعت تصفیه آب به بررسی نحوه کاهش سختی آب توسط رزین یونی می پردازیم.

وجود ذرات جامدی از جمله کاتیون های کلسیم و منیزیم در آب باعث افزایش سختی آب می شود.

وجود این املاح در آب باعث ایجاد رسوب در لوله کشی،لوازم منزل و تجهیزات تاسیساتی می گردد.

فرآیند سختی گیری تبادل کاتیون سدیم با کاتیون های سختی موجود در آب می باشد.

جهت انجام فرآیند رزین دارای کاتیون سدیم متحرک در مسیر آب قرار می گیرد و یون های منیزیم وکلسیم وارد رزین می شوند و یون های سدیم وارد آب شده و جایگزین آنها می شود.

علت انجام این فرآیند تمایل رزین جهت ترکیب بیشتر با کسیم و منیزیم می باشد که این فرآیند پس از مدتی به دلیل کاهش فضای رزین کاهش خواهد یافت که جهت افزایش راندمان نیاز به تعویض و یا احیای رزین می باشد.

تجهیز تصفیه ارائه دهنده انواع رزین جهت مصارف تصفیه آب می باشد.

تجهـیز تصفـیه را به اشتـراک بگذارید