شیر سختی گیر

شیر سختی گیر-سختی گیر

شیرهای سختی گیر برای کنترل عملیات در سختی گیر های رزینی   مورد استفاده  قرار می گیرد و  با  توجه به نوع مصرف و نوع مخزن به دو نوع تقسیم می شود.

  • شیر های سختی گیر جهت مخزن FRP
  • شیر های سختی گیر جهت مخزن فلزی

شیرهای سختی گیری که برای  مخزن های  FRP   مورد استفاده  قرار می گیرند خود به دو مدل تقسیم می شود

شیر سختی گیر اتوماتیک :

این مدل از شیرها  جهت انجام مراحل کار نیازی به داشتن اپراتور ندارد و با توجه به قابلیت برنامه ریزی بر اساس زمان یا دبی آب عبوری می تواند تمامی مراحل سختی گیر مخزن FRP  رزینی را به صورت خودکار انجام دهد.

ویژگی شیر سختی گیر اتوماتیک :

  • عدم نیاز به اپراتور
  • وجود نمایشگر جهت مشاهده عملیات و برنامه ریزی
  • قابل استفاده در مخازن FRP
  • بدنه مستحکم و مقاوم

شیر سختی گیر نیمه اتوماتیک :

این مدل از شیرها با توجه به تعداد وضعیت هایی که برای شیر تعریف شده است، جهت تغییر وضعیت به مراقبت احتیاج دارد و در زمان انجام تمام مراحل سختی گیر مخازن FRP  رزینی باید کلیه تغییر وضعیت ها توسط اپراتور بوسلیه اهرم و به صورت دستی انجام پذیرد.

ویژگی شیر سختی گیر نیمه اتوماتیک :

جهت کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با مشخصات  فنی شیر سختی گیر می توانید به بخش کاتالوگ ها مراجعه نمایید.

تجهـیز تصفـیه را به اشتـراک بگذارید