فلومتر(Flow Meter)

فلومتر-روتامتر-Flow Meter

فلومتر را با نام های دیگری از قبیل جریان سنج،دبی سنج، روتامتر (Rota Meter) و … می شناسند.
تاریخچه اختراع آن به حدود 100 سال گذشته در کشور آلمان می باشد.

 فلومتر (Flow Meter) وسلیه ایی است که حجم مواد عبوری را در زمان تعیین شده اندازه می گیرد.

فلومتر در بسیاری از صنایع مخصوصا تصفیه آب صنعتی استفاده می شود.

معمولا این نوع از فلومترها را جریان سنج سطح متغیر می نامند.

فلومتر ها در دو مدل پنلی(تابلویی) و خطی در بازار موجود می باشد.

این نوع  روتامترها از یک محفظه ایی مخروطی شکل که یک قطعه شناور درون آن قرار دارد ساخته شده است.

نحو نصب آن ها به صورت قائم در مسیر سیال می باشد.

محفظه آن ها معمولا از نوع شیشه ای و یا پلاستیک های شفاف ساخته شده است .

از این نوع روتامتر برای سیالات بی خطر نظیر آب مورد استفاده قرار می گیرد

فلومترها باید 1/5 برابر فشار کاری را در تست فشار تحمل نماید.

زمانیکه سیال در حال عبور از فلومتر نیست جسم شناور موجود در حفظه در قسمت پایینی قرار می گیرد. زمانیکه سیال وارد می شود بوسلیه غلبه بر نیروی وزن و جابجایی قطعه شناور باعث عبور سیال می شود.

هرچقدر میزان سیال عبوری بیشتر باشد باعث جابجایی بیشتر شده و قطعه شناور به قسمت بالایی نزدیک می شود و حجم بیشتری در واحد زمان عبور می کند.

اساس سیستم کاری این نوع روتامتر پایه معلق بودن جسم شناور درون محفظه می باشد.

اینگونه فلومتر باید همواره بصورت کاملا قائم نصب شوند.

شناور درون فلومترها با توجه به نوع سیال عبوری از جنس های مختلفی جهت مقاومت در برابر سایش و خوردگی ساخته می شود.

تجهیز تصفیه وارد کننده کلیه تجهیزات سیستم های پیش تصفیه و تصفیه آب صنعتی آماده همکاری با کلیه همکاران و سازندگان محترم می باشد.

تجهـیز تصفـیه را به اشتـراک بگذارید