پرشر سوئیچ

پرشر سوئیچ-سوئیچ فشار

پرشر سوئیچ که آن را سوئیچ فشار  نیز می نامند دستگاهی می باشد که کمیت فشار را کنترل می کند،نحوه کارکرد این دستگاه بدین صورت می باشد که تغییرات فشار سیستم را تحت نظر دارد و زمانیکه فشار به نقطه مورد نظر می رسد با ارسال سیگنال به صورت الکتریکی فرمان قطع را صادر می کند.

با توجه به نوع سوئیچ فشار  بوسیله کلید ولوم  در سیستم می توان با تنظیم درجه بر روی فشار مورد نظر ، نقطه مورد نظر جهت سوییچ را تغییر دهیم.

سوئیچ فشار ها با توجه به نوع دستگاه مورد استفاده انواع مختلفی دارند که عبارتند از:

بیشتربن محل مصرف پرشر سوئیچ آب در دستگاه های تصفیه آب صنعتی ، پمپ های آب و خطوط آب رسانی می باشد، از این سوئیچ ها قبل و بعد از پمپ طبقاتی به منظور خاموش کردن خودکار پمپ بر اثر افزایش و کاهش فشار ناگهانی سیستم استفاده می شود.

معمولا مدل های KP1  (سوئیچ فشار پایین) و  KP5 (سوئیچ فشار بالا) در صنعت تصفیه آب کاربرد فراوانی  دارند.

تجهـیز تصفـیه را به اشتـراک بگذارید