EC Meter

EC Meter-ایی سی متر

ایی سی متر ( EC Meter ) :

از ایی سی متر ( EC Meter ) غالبا در دستگاه تولید آب با درصد خلوص بالا و دیونایزرهای آزمایشی و صنعتی و سیستم های اسمز معکوس و Ro  استفاده می شود.

وظیفه EC Meter نمایش هدایت الکتریکی آب است که با واحد میکرو زیمنس بر سانتی متر(µS/cm)  مشخص می شود.

هدایت الکتریکی آب میزان املاح موجود در آب را نشان می دهد.

هر چقدر درصد املاح محلول در آب بالا باشد باعث افزایش هدایت الکتریکی می شود، و به همین دلیل میزان املاح موجود در آب با میزان هدایت الکتریکی رابطه مستقیم دارد.

بدین صورت آب مقطر با توجه به درصد خلوص رسانا می باشد. محل نصب ایی سی متر (EC Meter) در دستگاه ها معمولا در مرحله خروج آب خالص از دستگاه می باشد و چند مدل آن به شرح زیر می باشد:

هر کدام از مدل های فوق طبق مشخصات فیزیکی و موارد مورد نیاز در دستگاه های تصفیه آب صنعتی مورد استفاده می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با مشخصات  فنی دستگاه می توانید به بخش کاتالوگ ها مراجعه نمایید.

تجهیز تصفیه وارد کننده کلیه آنالیزرهای سیستم های تصفیه آب صنعتی آماده همکاری با تمام همکاران گرامی می باشد

تجهـیز تصفـیه را به اشتـراک بگذارید